Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 1 w Legionowie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

•Aktu Założycielskiego.
•Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
•Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami),
•Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
•Statutu.

Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Legionowo.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.


Wytworzył:Karolina Niewierowska, data: 18.08.2011 r., godz. 20.00
Wprowadził:Karolina Wilska, data: 04.07.2011 r., godz. 11.18
Ostatnia aktualizacja:Ewelina Jankowska-Zdrenka, data: 11.09.2017 r., godz. 14.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.09.2017 r., godz. 14.46Ewelina Jankowska-ZdrenkaEdycja strony
30.08.2012 r., godz. 19.07Karolina WilskaEdycja strony
22.08.2011 r., godz. 10.51Ewelina Jankowska-ZdrenkaEdycja strony
18.08.2011 r., godz. 22.29Karolina WilskaEdycja strony
18.08.2011 r., godz. 19.58Karolina WilskaEdycja strony
04.07.2011 r., godz. 11.18Karolina WilskaDodanie strony

Strona oglądana: 2732 razy.