Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Rejestry i ewidencje

Archiwum
• Akta osobowe pracowników zwolnionych,
• Arkusze ocen uczniów, którzy ukończyli szkołę
• Księgi protokołów Rady Pedagogicznej
• Dzienniki lekcyjne
• Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Dane zawarte w archiwum szkolnym nie są udostępniane publicznie. Sporządzane są jedynie odpisy świadectw uczniów, którzy ukończyli szkołę oraz odpisy świadectw pracy pracowników zwolnionych po uprzednim złożeniu podania o wydanie w/w świadectw.

Ewidencje
• Akta osobowe pracowników
• Ewidencja dzieci z rejonu szkoły
• Ewidencja wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły
• Arkusze ocen uczniów obecnie uczęszczających do szkoły
• Ewidencja wydanych kart rowerowych i motorowerowych
• Ewidencja druków szkolnych (świadectw i legitymacji)
• Ewidencja druków ścisłego zarachowania,
• Ewidencja obecności w pracy
• Ewidencja kart zasiłkowych
• Ewidencja materiałów biurowych
• Ewidencja wyposażenia w środki ochrony i obuwie robocze
• Ewidencja pomocy naukowych w gabinetach szkolnych,
• Księgi inwentarzowe

Rejestry
• Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
• Rejestr Komisji Kwalifikacyjnych o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego
• Rejestr zaświadczeń nauczycieli, którzy uzyskali akceptację komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego,
• Rejestr wydanych zaświadczeń,
• Rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,
• Rejestr wydanych kart rowerowych,
• Rejestr nagród pracowników
• Rejestr badań okresowych pracowników
• Rejestr wypadków przy pracy
• Rejestr wypadków uczniów
• Rejestr zwolnień w wychowania fizycznego
• Rejestr delegacji służbowych
• Rejestr umów na wykonanie usług
• Rejestr pieczątek


Wytworzył:Ewelina Jankowska-Zdrenka, data: 22.08.2011 r., godz. 12.04
Wprowadził:Karolina Wilska, data: 04.07.2011 r., godz. 11.22
Ostatnia aktualizacja:Ewelina Jankowska-Zdrenka, data: 22.08.2011 r., godz. 12.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.08.2011 r., godz. 12.05Ewelina Jankowska-ZdrenkaEdycja strony
22.08.2011 r., godz. 12.05Ewelina Jankowska-ZdrenkaEdycja strony
22.08.2011 r., godz. 12.04Ewelina Jankowska-ZdrenkaEdycja strony
04.07.2011 r., godz. 11.22Karolina WilskaDodanie strony

Strona oglądana: 4780 razy.