Świetlica

Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać ze świetlicy.

Świetlica jest czynna od godziny 7:00 do 17:00.

(foto 1)


CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

1. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
2. Z celu ogólnego świetlicy wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:
a) Zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed lekcjami lub po lekcjach.
b) Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
c) Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej ( odpowiednie zachowanie się w szkole, w domu i w środowisku lokalnym).
d) Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.
e) Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości.
f) Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas a także pedagogiem i psychologiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

Adres szkoły

Zespół Szkół nr 1 w Legionowie

ul. Zakopiańska 4, 05-120 Legionowo

tel. (22) 784-54-52
fax: (22) 784-54-52

e-mail: sp1@poczta.fm
www: http://www.zs1.legionowo.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.zs1.legionowo.pl/bip

Bannerki

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Mazowiecki Kurator Oświaty
Ministerstwo Edukacji NarodowejMiasto Legionowo
Szkoła z Klasą
SKS

Szkoła przyjazna dla sześciolatka
Leśni Ludzie
Festiwal harcerski Wiosenne Czarowanie
Dopalacze kradną życie
ECO Schools© Zespół Szkół nr 1 w Legionowie
Zawartość merytoryczna: KAROLINA WILSKA, e-mail: sp1@poczta.fm
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel.: (22) 818-72-14, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl